Slovensko a vesmír

Slováci a vesmír

Ivan Bella

Prvé začiatky slovenského vesmírneho výskumu začali založením Oddelenia kozmickej fyziky ÚEF-SAV v Košiciach v roku 1969.
Od tejto doby sa až doteraz podieľajú na rôznych pokusoch prostredníctvom neutrónového monitora na Lomnickom štíte.

20. marec 2012 Prečítajte si viac »